The Shearin Group - Lederskab i erhvervslivet i dag

 

Hvis du ser på de fleste forsøgsrapporter en virksomhed ser meget hierarkisk, med et bord afbildet øverst, en executive management group og derefter forskellige afdelinger (land eller produkt eller funktion) som igen er ledet af en administrerende direktører, som styrer mindre afdelinger eller processer, eller steder igen med deres egne topledere.

 

Hvis skemaet afspejler, hvordan en virksomhed fungerer, så vil jeg sige, at det ikke vil være i stand til at realisere sit potentiale og har en stor sandsynlighed for, at de ikke i dag.

 

I praksis en moderne global virksomhed er mere som en levende organisme end en statisk skema. Det vil fungere som en plante eller væsen i et skovøkosystem, trækker på og bidrager til dets omgivelser, og tilpasning til omgivelserne. Det vil blomstre som dets økosystem trives og vil dø, hvis det bliver isoleret, erstattes af planter eller væsener som fungere bedre.

 

De ældre modeller for styring stammer fra enten en militær struktur baseret på kommando og kontrol, eller en mekanistisk model. Denne model afspejler den industrielle epoke, der er så mange måder at omgås. Men alt for få virksomheder har erkendt, at de ikke eller i hvert fald ikke virker som en maskine i stedet for en levende organisme i et økosystem af andre levende væsener.

Source: http://theshearingroups.org/news